מהי נומרולוגיה image
הנומרולוגיה היא תורה המייחסת למספרים משמעות מיסטית הטוענת שכל מספר מיוצג על ידי אנרגיה מסוימת.
על פי תורת הנומרולוגיה ניתן לנתח ולאבחן את אופיו ואישיותו של האדם,חוזקותיו וחולשותיו,ייעודו בחיים,עיסוקים מתאימים,זוגיות ועוד סיטואציות שונות הכתובות בתאריך לידתו.